Skip to content

Tjänster

Jag har erfarenhet av flera redovisningsprogram såsom Fortnox, Visma Administration, Visma Eekonomi, Björn Lundén, Pyramid. Jag använder mig av Fortnox vilket jag också erbjuder till mina kunder.

Fortnox har många olika integrationer som gör att jag kan lägga min tid på rådgivning. 

Redovisnings- tjänster

Löpande bokföring

Det är viktigt att man bokför alla affärstransaktioner och enligt bokföringslagen ska varje affärshändelse kunna presenteras i datumordning och systematisk ordning.
Jag tycker det är viktigt att var lyhörd för det som är bäst för just din verksamhet. Fortnox har digitala lösningar som underlättar mycket i detta arbete.

Skattedeklaration

Låt mig ha koll på deadlines till Skatteverket. Löpande är det arbetsgivardeklaration (AGI) samt momsdeklaration som ska redovisas.
Den preliminära skatten är den skatt som beräknas utifrån tidigare års resultat. Skatten betalas in månadsvis och där kan vi hjälpa till att beräkna så att man betalar rätt utifrån det löpande resultat under året.

Årsbokslut / Årsredovisning

När räkenskapsåret är slut behöver du upprätta ett årsbokslut och en årsredovisning. Beroende på företagsform kan vi hjälpa dig med det som krävs för just dig.
Vi ser till att hela földet från början till slut genomförs korrekt och kan även skicka in det som behövs till Bolagsverket.
Är det så att du bokfört själv under året och enbart vill ha hjälp med just denna del går detta självklart bra.

Inkomstdeklaration

En del i arbetet med årsbokslutet och årsredovisningen är även att upprätta inkomstdeklaration samt skatteberäkning, något som vi hjälper dig med.
Utöver bolagets deklaration kan vi även hjälpa dig antingen med delar av din privata deklaration, såsom k10:an för dig med aktiebolag, eller med hela deklarationen.

Rådgivning

När man driver företag uppstår alla möjliga typer av frågor. Jag vill finnas där och vara ditt bollplank.
Det kan vara när du ska starta företag eller kanske framförallt när du är i gång och får brev/information från olika myndigheter samt att veta hur företaget går.

Kontakta mig för att få vet mer om hur jag kan hjälpa just dig!